Překlady a tlumočením se zabývám od roku 1998


Má nabídka je určena firmám spolupracujícím s Polskem, Čechami a Slovenskem, překladatelským agenturám, soukromým osobám, samosprávám a státním institucím a orgánům.

Radek Ivanič


O mně

Jsem absolventem Fakulty Práva a Státní správy Slezské Univerzity v Katovicích v Polsku. Doktorandské a rigorozní studium jsem ukončil na Trnavské Univerzitě (Slovensko) - studijní obor doktorandského studia trestní právo.Narodil jsem se v Československu (v současné České republice), moje matka je Polka a otec je Slovák českého původu.

Téměř pětadvacet let jsem střídavě bydlel v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Překlady a tlumočením se zabývám od roku 1998. Mám dvojí polsko-slovenské občanství.

Překládám a tlumočím pro firmy spolupracující s Čechami, Slovenskem a Polskem, pro samosprávy, instituce a státní orgány, překladatelské agentury a soukromé osoby.

Služby

Překlady a tlumočení z českého, polského a slovenského jazyka a obráceně, které jsem provedl a provádím.

Písemné překlady

právní akty, smlouvy, obchodní, ekonomické a právní texty, obchodní informace, technické texty, internetové stránky, reklamní materiály, korespondence a jiné druhy textů, provádím korekturu textů.

Ústní tlumočení

konferenční simultánní tlumočení, konzekutivní, obchodní jednání, doprovázení během výletů, telefonické rozhovory.

Ochrana obchodního tajemství

Na všechny prováděné překlady a tlumočení se vztahují právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a obchodního tajemství, jenž je nepřístupna třetím osobám. Vlastním potvrzení o proškolení z bezpečnosti kategorie důvěrné.

Polský jazyk - 100%
100%
Český jazyk - 100%
100%
Slovenský jazyk - 100%
100%

Zkušenosti

Moje pracovní zkušenosti jsou taky jako soudní tlumočník a soudní překladatel.

1998 r.

zkušenosti od roku

> 7000 hodin

ústních tlumočení

> 120 000 stránek

úřadních překladů

> 200 000 stránek

neúřadních překladů

Ceník


Nabízím slevy pro stálé zákazníky!

Překlady

Ověřený překlad z/do polštiny - 19,92 €

Ověřený překlad z/do češtiny - 13,28 €

Ověřený překlad z češtiny do polštiny a obráceně - 26,56 €

Cena za normostranu, která zahrnuje 1800 znaků s mezerami hotového textu (začatá stránka se počítá jako celá stránka) v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 491/2004 Sb.

V případě obyčejných překladů platí následující ceny:

  • překlad do polštiny: od 400 Kč za jednu normostranu
  • překlad do češtiny a slovenštiny: od 400 Kč za jednu normostranu

Rozšíření obyčejních překladů:

  • expresní překlad + 50 % ceny
  • korektura překladu 50 % ceny

(základem pro výpočet je normostránka obsahující 1800 znaků s mezerami hotového překladu).

Uvedené ceny považujte za výchozí ceny, na které může mít vliv stupeň těžkosti textu a termín provedení. Můžou se změnit (směrem nahoru nebo dolů) v závislosti od povahy konkrétní objednávky (počtu stran, termínu provedení, stupně těžkosti,a pod.).

Kontaktujte mě

Tlumočení

Cena tlumočení závisí na několika faktorech, zejména na terminologické a odborné náročnosti překládaného tématu.
Cenovou nabídku připravuji vždy individuálně na základě poskytnutých údajů o konkrétní objednávce.

Kontaktujte mě

Reference


Někteří z mých klientů

Kontakt


Neváhejte a kontaktujte mě!


Captcha

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem obchodního kontaktu

Na gruntoch 619/13, 94901 Nitra
Slovenská republika