Prekladmi a tlmočením sa zaoberám od roku 1998


Moja ponuka je určená firmám spolupracujúcim s Poľskom, Čechami a Slovenskom, prekladateľským agentúram, súkromným osobám, samosprávam a štátnym inštitúciám a orgánom.

Radek Ivanič


O mne

Som absolventom Fakulty Práva a štátnej správy Sliezskej Univerzity v Katoviciach v Poľsku. Doktorandské a rigorózne štúdium som ukončil na Trnavskej Univerzite (Slovensko) - študijný odbor doktorandského štúdia trestné právo. Narodil som sa v Československu (v súčasnej Českej republike), moja matka je Poľka a otec je Slovák českého pôvodu.

Takmer dvadsaťpäť rokov som striedavo býval v Čechách, na Slovensku a v Poľsku. Prekladmi a tlmočením sa zaoberám od roku 1998. Mám dvojité poľsko-slovenské občianstvo.

Prekladám a tlmočím pre firmy spolupracujúce s Českou republikou, Slovenskom a Poľskom, a pre samosprávy, inštitúcie a štátne orgány, prekladateľské agentúry a súkromné osoby.

Služby

Preklady a tlmočenia z českého, poľského a slovenského jazyka a naopak, ktoré som vykonal a vykonávam.

PÍSOMNÉ PREKLADY

právne akty, zmluvy, obchodné, ekonomické a právne texty, obchodné informácie, technické texty, internetové stránky, reklamné materiály, korešpondencia a iné druhy textov, vykonávam korektúru textov.

ÚSTNE TLMOČENIA

konferenčné simultánne tlmočenia, konzekutívne, obchodné jednania, doprovod počas výletov, telefonické rozhovory.

OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA

Na všetky vykonávané preklady a tlmočenia sa vzťahujú právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva, ktoré je neprístupné tretím osobám. Vlastním potvrdenie o preškolení z bezpečnosti kategórie dôverné.

Poľský jazyk - 100%
100%
Český jazyk - 100%
100%
Slovenský jazyk - 100%
100%

Skúsenosti

Moje pracovné skúsenosti sú aj ako súdny tlmočník a prekladateľ.

1998 r.

skúsenosti od roku

> 7000 hodín

ústnych tlmočení

> 120 000 strán

úradných prekladov

> 200 000 strán

neúradných prekladov

Cenník


Ponúkam zľavy pre stálych zákazníkov!

Preklady

Úradný preklad z/do poľského jazyka - 19,92 €

Úradný preklad z/do českého jazyka - 13,28 €

Úradný preklad z českého do poľského jazyka a naopak - 26,56 €

Cena za normostranu, ktorá zahŕňa 1800 znakov s medzerami hotového textu (začatá stránka sa počíta ako celá strana) v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Zb. Z.

V prípade obyčajných prekladov platia nasledujúce ceny:

  • preklad do poľského jazyka: od 15 € za jednu normostranu
  • preklad do českého, slovenského jazyka: od 15 € za jednu normostranu

Rozšírenie obyčajných prekladov:

  • expresný preklad + 50 % ceny
  • korektúra prekladu 50 % ceny

(základom pre výpočet je normostránka obsahujúca 1800 znakov s medzerami hotového prekladu).

Uvedené ceny považujte za východzie ceny, na ktoré môže mať vplyv stupeň ťažkosti textu a termín vyhotovenia. Môžu sa zmeniť (smerom hore alebo dole) v závislosti od povahy konkrétnej objednávky (počtu strán, termínu vyhotovenia, stupňa ťažkosti a pod.).

Kontaktujte ma

Tlmočenie

Cena tlmočenia závisí od viacerých faktorov, najmä na terminologickej a odbornej náročnosti prekladanej témy.
Cenovú ponuku pripravujem vždy individuálne na základe poskytnutých údajov o konkrétnej objednávke.

Kontaktujte ma

Referencie


Niektorí z mojich spokojných klientov

Kontakt


Neváhajte a kontaktujte ma!


Captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom obchodného kontaktu

Na gruntoch 619/13, 94901 Nitra
Slovenská republika